Vaccinatiebeleid

Door de veelvuldige uitbraken van de kinderziektes op kinderdagverblijven in 2019 hebben de ouders en oudercommissie van de Speelboom hun zorg geuit. In samenspraak met de oudercommissie heeft kinderopvang de Speelboom besloten om een vaccinatiebeleid op te stellen. Het advies van RIVM en GGD is leidend geweest voor het opstellen van dit vaccinatiebeleid. De branchevereniging maatschappelijk opvang, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD maken zich zorgen over de afnemende vaccinatiegraad en de gevolgen hiervan voor de kinderen op kinderdagverblijven.

    Voorkomen is beter dan genezen

    De reden voor de zorg komt doordat er in toenemende mate kinderziektes voorkomen, waarvoor kinderen juist ingeënt kunnen worden. Kinderopvang De Speelboom heeft de zorg om een goede gezondheid voor alle kinderen te waarborgen en dit willen wij onder meer waarborgen door een 100% dekkingsgraad van gevaccineerde kinderen. Het vaccinatiebeleid kunt u ook terugvinden in de vestigingsinformatie.