Kunst met baby’s en peuters

Een kind heeft zoveel verschillende manieren om zich uit te drukken. Eén daarvan is de creatieve ontwikkeling. Het is belangrijker voor een kind om creatief bezig te kunnen zijn. Het is de taal van een kind om te laten zien wat er in hun omgaat. En een kind kan hierdoor uitdrukking geven aan hun belevingswereld. Daarom vindt De Speelboom het belangrijk om de creatieve vaardigheden van een kind optimaal te versterken. Je kunt het vergelijken met de wijze waarop je een kind bijvoorbeeld leert praten of schrijven, daarbij heeft een kind ook hulp nodig. De Speelboom heeft ervoor gekozen om vanaf de start in 2015 samen te werken met een kunstenares. Zodat we een goede methode konden ontwikkelen, om de creatieve vaardigheden van kinderen optimaal te versterken.

 

 

    De Ted methode

    De kunstenares Theodora Eggink (afgekort Ted) had een methode ontwikkeld voor kleuters die zij “kleuteren met kunst” noemde. Deze methode heeft zij jarenlang op scholen en in haar atelier toegepast en steeds meer verfijnd. Samen met Ted hebben wij deze methode omgevormd naar “kunst met peuters en baby’s”. Ze heeft 3 jaar lang intensief samengewerkt met de medewerkers en de kinderen. In het begin was het erg zoeken voor iedereen, maar uiteindelijk zagen wij verbluffende resultaten bij de kinderen. Helaas is Ted op 66 jarige leeftijd in 2019 plotseling overleden. Ter nagedachtenis aan haar hebben wij de methode, de “Ted methode” genoemd. Tot op de dag van vandaag is haar methode zeer waardevol gebleken voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. Wij koesteren wat zij heeft nagelaten en door deze methode leeft zij voort in de kunst van onze kinderen.