Privacyverklaring

KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V., gevestigd aan Schinkelstraat 158, 3061 MN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Schinkelstraat 158, 3061 MN Rotterdam

010 – 203 89 00

Onze Administratie medewerker is de Functionaris Gegevensbescherming van KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. Hij/zij is te bereiken via info@kinderopvangdespeelboom.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Geslacht
  3. Geboortedatum
  4. Geboorteplaats
  5. Adresgegevens
  6. Telefoonnummer
  7. E-mailadres
  8. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  9. Gegevens over uw activiteiten op onze website
  10. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  11. Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  12. Internetbrowser en apparaat type
  13. Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  1. burgerservicenummer (BSN)

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het afhandelen van uw betaling
  2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  3. KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en Kinderopvangtoeslag berekeningen.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V.) tussen zit. KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: ROSA, voor de normale bedrijfsprocessen zoals uren administratie en facturatie.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderspeelboom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  KINDEROPVANG DE SPEELBOOM B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kinderspeelboom.nl