Pedagogische Visie

De Speelboom vindt dat kinderopvang voor ieder kind toegankelijk moet zijn. Een kind moet zich veilig voelen en zijn talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en zijn/haar eigen tempo. De Speelboom biedt kindgerichte activiteiten aan, om de ontwikkeling van het eigen individu te stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat een kind spelenderwijs ontdekt en leert, met de juiste begeleiding van de pedagogisch medewerker. Veiligheid bieden aan de kinderen, staat centraal bij De Speelboom. 

    Vaste pedagogisch medewerkers

    Elke groep heeft vaste pedagogisch medewerkers, die zoveel mogelijk op vaste dagen en vaste uren aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van vaste invalkrachten, zodat de veilige hechting en het welbevinden van de kinderen gewaarborgd blijft. Wanneer een kind zich veilig voelt, kan een kind zich namelijk optimaal ontplooien en zijn eigen talenten ontwikkelen. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn en zich vrij en onbevangen in hun eigen tempo en vanuit hun eigen belevingswereld ontwikkelen. Respect en gelijkwaardigheid staat hierbij centraal. We werken met pedagogische invloeden van Thomas Gordon, Reggio Emilia en Lev Vygotsky.