Oudercommissie

Binnen beide locaties is er een oudercommissie, die de belangen van de kinderen en de ouders behartigt.  Daarnaast heeft de oudercommissie ook een adviserende rol binnen De Speelboom. Zij denken mee over het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan etc. Het advies van de oudercommissie wordt door de directie van De Speelboom zwaarwegend meegenomen in haar besluitvorming omtrent deze beleidsvormen. De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en één tot drie leden.

    Regelmatig overleg

    De oudercommissie voert minimaal drie keer per jaar overleg met elkaar. Op verzoek van de oudercommissie kan de vestigingsmanager van De Speelboom, deelnemen aan het overleg om uitleg te geven over zaken of om een bepaald standpunt te onderbouwen. Indien u geïnteresseerd bent om lid te worden van de oudercommissie, kunt u contact opnemen met
    de vestigingsmanager op info@kinderspeelboom.nl

    In de oudercommissie van het kinderdagverblijf zitten momenteel 4 leden. In de oudercommissie van de BSO zitten momenteel 3 leden. U vindt de namen en telefoonnummers van de OC-leden op het algemene bord bij de ingang en bij de BSO in de groep.