Kwaliteit

Kinderopvang de Speelboom, heeft alles wat met kwaliteit te maken heeft vastgelegd in procedures, protocollen en formulieren, zodat de uitvoering en continuïteit van de kwaliteit gewaarborgd blijft. Zo hebben we onder meer een protocol voor veilig slapen, buitenspelen, gezondheid en hygiëne etc. Deze kwaliteit is de basis van waaruit wij handelen. De kwaliteit wordt continue gecontroleerd, geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Hierdoor blijft alles wat met kwaliteit te maken heeft binnen de onderneming een continue dynamisch proces waarin kritisch gekeken wordt naar het eigen handelen. 

Wat vindt de Speelboom belangrijk ten aanzien van kwaliteit: 

  • Het creëren van een hygiënische, veilige, attractief ingerichte omgeving waarbinnen de kinderen, de pedagogen en de ouders zich thuis en prettig voelen.
  • Groep medewererks pedagogisch geschoold op HBO niveau of MBO niveau 4.
  • Ervoor zorgdragen dat de communicatie en evaluatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders optimaal blijft. 
  • Ervoor zorgdragen dat de medewerkers de kennis van het kwaliteitshandboek tot uitvoering kunnen brengen en kunnen uitdragen.  
  • Het dagelijks aanbieden van uitdagende activiteiten die afgestemd zijn op de behoefte en het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. 

Controle middelen

Er worden door diverse instanties controles uitgevoerd om de kwaliteit te controleren. De medewerkers en de directie zien er op toe dat de kwaliteit geborgd wordt. Controles op de uitgangspunten worden uitgevoerd door: 

  • De keuringsdienst van waren 
  • De GGD
  • De arbeidsinspectie 
  • De oudercommissie

GGD

Wij moeten aan diverse richtlijnen voldoen die zijn opgesteld door de GGD, zodat de kwaliteit in de kinderopvang gewaarborgd blijft. Aan de hand van deze richtlijnen hebben wij een gezondheids- en veiligheidsbeleid opgesteld. Dit beleid wordt ieder jaar geüpdatet en aan de hand van dit beleid wordt er een jaarplan opgesteld. In dit jaarplan staat onder meer hoe wij de kwaliteit blijven waarborgen en welke specifieke onderwerpen wij ons meer in willen gaan verdiepen.

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de inspecteur van de GGD. De GGD controleert of wij voldoen aan de richtlijnen en observeren ook het pedagogisch klimaat op de groepen. Naar aanleiding van dit bezoek wordt er een inspectierapport opgesteld. De inspectierapporten kunt u nalezen en vinden in het landelijk register kinderopvang. Zie hieronder de link naar de website. In het zoekmenu kunt u Kinderopvang de Speelboom invullen.

www.landelijkregisterkinderopvang.nl