Early Bird (Engels)

Benny’ s Playground is een Engelstalig activiteiten programma voor peuters, dat volledig aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind. Elke dag wordt er op een vast tijdstip 15 tot 20 minuten Engels gegeven aan de kinderen vanaf twee jaar.

Samen met Benny, de handpop, zingen en spelen de kinderen elke dag in het Engels. De thema’s die aanbod komen in het Engels worden afgestemd op de thema’s waar de groep op dat moment mee bezig is. We volgen een stappen plan in het aanbieden van het Engels waarin eerst luisteren en begrijpen centraal staat en daarna  spreken en interactie. De gehele les wordt er alleen Engels gesproken met de kinderen. Via concreet materiaal, kaarten, bewegen en zingen worden de nieuwe woorden aangeboden en veelvuldig herhaalt.

Ook anderstalige kinderen kunnen, mits een normale taalontwikkeling, in de taalgevoelige periode waarin peuters zich bevinden meedoen aan het Engelstalig aanbod.

    Come in and meet Benny

    Hi, my name is Benny’s and at the Speelboom there is a lot to do!
    You can start by downloading the coloring page of Benny climbs a tree.