Activiteiten Kinderdagverblijf

Op alle groepen worden er elk jaar minimaal 8 thema’s behandeld die 4 tot 8 weken duren. De onderwerpen sluiten aan bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. Ze leren nieuwe woorden en begrippen. Die veelvuldig herhaald worden, zodat ze zich deze eigen maken. Bij elk thema wordt de groep anders ingericht met een thema tafel en een thema hoek, waar de kinderen spelenderwijs leren. Bij het uitvoeren van de activiteiten staat zien, voelen, ervaren, ontdekken en spelend leren centraal.

In de peutergroepen wordt er gewerkt volgens de peuterleerlijnen van de CED-groep. Er wordt gekeken naar wat een 2 jarige, 3 jarige en 4 jarige peuter moet kunnen en welke vaardigheden hierbij horen. Door de voorschoolse methode van De Speelboom worden de peuters op een gestructureerde en samenhangende wijze gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociale ontwikkeling.  De mentor van het kind registreert de ontwikkeling in KIJK en bespreekt deze jaarlijks met de ouders. Als het kind 4 jaar is volgt er een overdracht naar de basisschool.

    Ontdekken van de materialen

    Het aanbod van materiaal is natuurlijk en vaak levensecht, zodat kinderen worden uitgedaagd om op ontdekkingstocht te gaan. Bij de baby’s staat met name het ontdekken van de materialen centraal. Heerlijk kliederen met zand, lijm, verf en de handjes. Bij de peuters staat ontdekken nog steeds centraal, maar leren de kinderen steeds de technieken te verfijnen zoals knippen, plakken, kleuren, verven en scheuren. Door deze technieken zijn kinderen in staat steeds zelfstandiger eigen creaties te maken en blijven wij ons telkens weer verbazen over wat de kleine kunstenaars creëren.