Activiteiten BSO

Samen met de aanwezige kinderen wordt er bepaald hoe de tijd op de BSO wordt ingevuld. Wekelijks is er activiteitenprogramma die op het mededelingenbord hangt. De kinderen zijn vrij in hun keuze of ze hier aan mee willen doen. Binnen ons activiteitenprogramma is er ruimte voor rituelen, zoals verjaardag vieren en het vieren van allerlei bijzondere feestdagen. Kinderen op de BSO mogen kiezen voor vrij spel of meedoen aan een activiteit of workshop. In hun vrij spel kunnen ze hulp en/of ondersteuning krijgen van de leidster bv. samen voetballen, spelletje, puzzelen etc. De leidster heeft ten aanzien van het vrije spel een meer ondersteunende en begeleidende rol.

Er worden dagelijks activiteiten en of een workshop aangeboden. Elke maandag staat er op het mededelingenbord wat er die week voor activiteiten/workshops plaatsvinden. Minimaal 2 keer per week worden er workshops aangeboden, die éénmalig gegeven worden of een duur hebben van ten hoogste van 4 à 6 weken. Bij het aanbieden van de activiteiten/workshops wordt er rekening gehouden dat de vier ontwikkelingsgebieden aan bod komen.